Rakennusalan konsultti palveluksessanne

Tarjoamme laajan valikoiman korkealaatuisia konsultointipalveluita, jotka on suunniteltu vastaamaan sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeisiin. Palvelumme kattavat kaikki rakennusprojektin vaiheet aina hankesuunnittelusta projektin luovutukseen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua, joka auttaa heitä saavuttamaan projektinsa tavoitteet tehokkaasti ja taloudellisesti.

Projektinhallinta

Projektinhallintapalvelumme on suunniteltu varmistamaan, että rakennusprojektit toteutetaan aikataulussa, budjetissa ja laadullisesti korkealla tasolla. Projektinhallinnan palvelumme sisältävät:

 1. Projektisuunnittelu: Autamme asiakkaitamme laatimaan kattavan projektisuunnitelman, joka sisältää kaikki tarvittavat vaiheet ja resurssit projektin onnistuneeseen toteutukseen.
 2. Aikataulutus ja budjetointi: Laadimme realistiset aikataulut ja budjetit, jotka ottavat huomioon projektin kaikki osatekijät ja mahdolliset riskit.
 3. Resurssien hallinta: Varmistamme, että projektin kaikki resurssit – henkilöstö, materiaalit ja kalusto – ovat tehokkaassa käytössä ja että niitä hallitaan optimaalisesti.
 4. Laadunvalvonta: Seuraamme ja valvomme jatkuvasti projektin laatua varmistaaksemme, että se täyttää kaikki asetetut standardit ja vaatimukset.
 5. Riskienhallinta: Tunnistamme ja hallitsemme projektin mahdolliset riskit ennaltaehkäisevästi, jotta ne eivät pääse vaikuttamaan projektin etenemiseen.

Urakkasopimusten laatiminen

Urakkasopimusten laatiminen on olennainen osa rakennusprojekteja, ja sen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun pyritään välttämään erimielisyyksiä ja riitoja projektin aikana tai sen jälkeen. Palvelumme sisältävät:

 1. Sopimusten valmistelu: Laadimme yksityiskohtaisia ja selkeitä urakkasopimuksia, jotka kattavat kaikki projektiin liittyvät seikat.
 2. Neuvottelut ja tarkistukset: Osallistumme sopimusneuvotteluihin ja tarkistamme sopimukset varmistaaksemme, että ne ovat asiakkaan edun mukaisia ja täyttävät kaikki lainsäädännölliset vaatimukset.
 3. Riskien arviointi: Arvioimme sopimusten riskitekijät ja ehdotamme tarvittavia muutoksia riskien minimoimiseksi.
 4. Sopimusten hallinta: Seuraamme ja hallinnoimme sopimusten toteutumista koko projektin ajan, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja ratkaista nopeasti.

Hankesuunnitelman laatiminen

Hankesuunnitelma on ensimmäinen askel kohti onnistunutta rakennusprojektia. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa hankesuunnittelua, joka sisältää:

 1. Tarveselvitys: Selvitämme asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä arvioimme projektin toteutettavuuden.
 2. Vaihtoehtoisten ratkaisujen arviointi: Tarkastelemme eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannus- sekä aikatauluvaikutuksia.
 3. Suunnitelman laadinta: Laadimme yksityiskohtaisen hankesuunnitelman, joka sisältää projektin kaikki vaiheet, resurssit, aikataulun ja budjetin.
 4. Toteutettavuustutkimukset: Teemme tarvittavat toteutettavuustutkimukset varmistaaksemme, että projekti voidaan toteuttaa suunnitellusti.
 5. Lupa- ja viranomaisasiat: Huolehdimme projektin edellyttämien lupien ja muiden viranomaisasioiden hoidosta.

Asiantuntijalausunnot

Rakennusprojektit vaativat usein asiantuntijalausuntoja erilaisissa teknisissä ja juridisissa kysymyksissä. Tarjoamme:

 1. Rakennustekniset lausunnot: Annamme asiantuntijalausuntoja rakennusteknisissä asioissa, kuten rakenteiden kestävyydessä, materiaalivalinnoissa ja rakennusmenetelmissä.
 2. Juridiset lausunnot: Laadimme asiantuntijalausuntoja juridisissa kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi sopimusriitoihin, vastuukysymyksiin ja lainsäädännön tulkintaan.
 3. Taloudelliset arviot: Tarjoamme taloudellisia arvioita ja lausuntoja, jotka auttavat asiakkaitamme tekemään perusteltuja päätöksiä projektin taloudellisista kysymyksistä.

Kartoitukset

Kartoituspalvelumme auttavat asiakkaitamme saamaan kattavan kuvan projektin alkuvaiheen tarpeista ja mahdollisuuksista. Palvelumme sisältävät:

 1. Alkukartoitukset: Suoritamme alkuvaiheen kartoituksia, jotka kattavat kaikki projektin lähtötiedot, kuten tontin ominaisuudet, ympäristötekijät ja olemassa olevat rakenteet.
 2. Tarkastukset ja mittaukset: Teemme tarvittavat tarkastukset ja mittaukset varmistaaksemme, että projekti voidaan toteuttaa suunnitellusti ja turvallisesti.
 3. Kuntoarviot: Laadimme kuntoarvioita olemassa olevista rakenteista ja rakennuksista, jotta niiden kunto ja mahdolliset korjaustarpeet voidaan arvioida tarkasti.

Riitatapaukset

Rakennusprojektit voivat joskus johtaa erimielisyyksiin ja riitoihin, jotka vaativat asiantuntevaa ratkaisua. Tarjoamme:

 1. Riitojen ennaltaehkäisy: Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia riitatilanteita jo projektin alkuvaiheessa.
 2. Riidanratkaisu: Tarjoamme asiantuntevaa apua ja neuvontaa riitatilanteiden ratkaisemisessa, olipa kyseessä sovittelu, välimiesmenettely tai oikeudenkäynti.
 3. Asiantuntijatodistukset: Laadimme asiantuntijatodistuksia ja -lausuntoja, jotka tukevat asiakkaitamme riitatilanteiden selvittämisessä ja oikeudenkäynneissä.

Yrityksemme on sitoutunut tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua kaikissa rakennusprojektin vaiheissa. Asiantunteva henkilöstömme ja laaja kokemuksemme takaavat, että projektinne etenee suunnitellusti ja tavoitteidenne mukaisesti. Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa sinua toteuttamaan rakennusprojektisi onnistuneesti.

Meidät löydät myös Rakennusvoiman sivulta https://www.rakennusvoima.fi/