Missiona Tuottavampi Kiinteistö

Taattua apua Kiinteistösijoittamiseen ja projekteihin

Me tiedämme kuinka auttaa asiakkaitamme saavuttamaan parhaan mahdollisen tuoton kiinteistöomaisuudestaan.

Tuotto-ohjelma: PITO & MYYNTI

Pidetäänkö kiinteistö kassavirtakohteena vai onko myynnin aika. Omistuksen aikajänteen mukaisesti valintaa joko PITO tai MYYNTI

 • Projektiluonteinen palvelu, jonka tuloksena kohteen nettotuotto ja kassavirta nostetaan uudelle tasolle tulot maksimoimalla ja kulut minimoimalla haluttu aikajänne huomioiden
 • Kohteeseen tuotetaan myös viiden vuoden kehitys- ja korjaussuunnitelma.
kiinteistösijoittaminen ja tuoton optimointi tuottotakuu myynti

Tuotto-ohjelma: EKO

Tarkoitus: Kiinteistö muutetaan vastaamaan paremmin nykypäivän ympäristötavoitteita

 • Palvelu, jonka tuloksena tuotetaan selvitys nykytilasta ja järkevistä toimista päästöjen vähentämiseksi ja kassavirran parantamiseksi
 • Toimille laaditaan budjetti
 • Toteutetaan hyväksytyt toimet
kiinteistösijoittaminen ja tuoton optimointi tuottotakuu vuokraus

Konsultointi & Projektinjohto

Rakennus- ja kiinteistöalan ongelmat on hyvä ratkaista yhdessä kokeneen ammattilaisen kanssa.

 • Projektinjohto
 • Urakkasopimukset & riidat
 • Kiinteistökehitys, rakennuttaminen
 • Liiketoiminnan kehitys alan yrityksille
kiinteistösijoittaminen ja kiinteistökehittäminen

TOIMITILAVUOKRAUSTA

 • Etsimme kohteeseesi parhaat vuokralaiset nopeasti ja tehokkaasti
 • Laaja kiinteistöalan verkosto apunamme
 • Nostamme onnistumisen todennäköisyyttä antamalla parannusehdotukset vuokrattaviin tiloihin

Kiinteistösijoittaja ja reilu kumppani

Liiketoiminnan keskiössä on meillä kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittajien auttaminen parhaan mahdollisen tuoton saavuttamiseksi omistuksistaan. Keskitymme aina 100% yhteen kiinteistöön kerrallaan ja se toimintatapa tuottaa tulosta.
Arvojamme edustavat reilu ja kunnioittava henki sekä kestävä kehitys. 

– Kaikki mikä on tekemisen arvoista, kannattaa tehdä hyvin!

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista ja se näkyy kaikkialla mitä teemme. Omassa toiminnassa keskitymme energiatehokkuuteen eli CO2 päästöjen minimoimiseen. Periaatteena on: vähemmän puhetta, enemmän tekoja.

Ensimmäinen aurinkovoimala asennettiin kiinteistömme katolle syksyllä 2022. Öljylämmitystä on korvatttu vesi-ilmalämpöpumppuratkaisuilla. Kestävä kehitys on myös kiinteistösijoittajan etu.

Tyytyväiset asiakkaat

Kaikki vuokraamamme tilat ovat olleet 2021-23 täynnä ja uskomme, että syitä ovat vuokranantajan aktiivisuus, läsnäolo, oikea hinnoittelu ja yksinkertaisesti vuokralaisen viihtyvyyden pitäminen tärkeimpänä prioriteettina.

Tuottojen lyhytjänteinen maksimointi vuokralaisen hyvinvoinnin kustannuksella ei ole meidän tapamme toimia. Kun taas jatkuva kehitys ja tilamme tason peilaaminen alueen muuhun tarjontaan on.

Arvot / visio

Kaiken minkä teemme, teemme mallikkaasti. Ajattelemme aina asiakkaan etua ensin ja se näkyy käytännön tasolla. Uskomme, että asenteemme takaa meille pitkän tähtäimen menestyksen ja arvostuksen.

Visionamme on kasvaa joka vuosi kannattavasti. Kasvu perustuu ylivoimaiseen kiinteistösijoittajapalveluun, tarkkaan harkittuihin kiinteistöostoihin ja aktiiviseen, asiakaslähtöiseen vuokraukseen.

Mitä jos kiinteistösijoittaminen tuottaisikin paremmin?

Taustaa: Kiinteistöllä pitää olla tehtävä ja sen tulevaisuudesta on hyvä olla näkemys. Kaupallinen kiinteistö on omistajalleen liiketoiminnan elementti eli sen tarkoitus on tuottaa. Jos tuottoa ei tule lainkaan tai tulo jää liian pieneksi suhteessa pakollisiin ja lakisääteisiin kuluihin nähden, on syytä ryhtyä toimiin. Kiinteistökehityksen näkökulmasta ratkaisuja on monia riippuen kiinteistön sijainnista, kunnosta, käyttötarkoituksesta, arkkitehtuurista, koosta ja kaavasta. Purku, saneeraus, laajennus, modernisointi ovat ratkaisuina järeitä ja vaativat investointeja. Ehkä kevyemmilläkin ratkaisuilla voisi tavoitteet saavuttaa?

PITO on palvelumme, jossa me nostamme kiinteistösijoiutksesi tuoton uudelle tasolle. Laadimme kohteesta analyysin, joka avaa nykytilan ja potentilaalin tulevasta kehityksestä. Analyysi sitältää listan toimia, joiden avulla saadaan tulovirta kasvamaan ja menovirta pienenemään. Toimet toteutetaan omistajan hyväksymänä ja tavoitteet saavutetaan. Fokuksessamme ovat pienet ja keskisuuret kiinteistösijoittajat, joilla resurssipula on tunnistettu rajoittavaksi tekijäksi tuoton optimoinnissa.

MYYNTI voi myös olla ratkaisuna yksi parhaista jos sen hoitaa kunnolla. Aikansa kutakin – välillä tulee kiinteistösijoittajalle tarve päivttää portfoliota tai siirtää vastuita seuraavalle sukupolvelle ja tällöin voi olla että tiettyjen kohteiden aika vaihtaa omistajaa. MYYNTI takaa kiinteistölle parhaan mahdollisen arvon myynnin hetkellä. Palveluprosessi on sama kuin PITO -palvelussa, mutta kaikki toimet ajoitetaan myyntiprosessin alkamisajankohdan perusteella.

EKO on palvelu kiinteistön omistajalle, joka haluaa toimia ja saattaa oman salkun kohteet vastaamaan nykypäivän odotuksia. Eko-remontti vaikuttaa suoraan kassavirtaan menoja vähentäen sekä myös vuokralaisten mielissä positiivisena imagon nostona, joka generoi helpommin uutta tulovirtaa. Eko-remontissa keskitytään energian kulutuksen sen laatuun ja määrään, automaatioon sekä myös jätteiden kierrätykseen. Toimia ei tehdä viihtyvyyden kustannuksella vaan päinvastoin.

Me ostamme pienempiä kiinteistöjä pääkaupunkiseudulta

Kiinteistösi voi olla asuin-, toimitila tai teollisuus/logistiikkakäytössä. Me haluamme nähdä potentiaalin ja antaa kiinteistölle uuden mahdollisuuden. Ota rohkeasti yhteyttä ja tarjoa.

Projektinjohto ja muut palvelut

Projektinjohto: johdamme kiinteistöhankkeesi alusta loppuun 20 vuoden kokemuksella aikataulussa ja budjetin mukaisesti
Kiinteistökehitys: laadimme vaihtoehtoisia suunnitelmia kiinteistösi kehittämiseksi tukemaan tavoitteitasi ja toteutamme hyväksytyt ratkaisut
-Asiantuntijalausunnot: erilaisiin kiinteistösijoittajan tarpeisiin lausunnot diplomi-insinöörin auktoriteetilla
Urakkasopimukset: Onko kyseessä tuleva vai käynnissä oleva hanke, me autamme urakkasopimuksen laatimisessa, sopimusehtojen käytäntöön panossa tai muissa haasteissa urakkasopimuksiin liittyen.
Rakennuttaminen: toimimme rakennuttajakonsulttina
Kiinteistösijoittamisen ohjaus -kuinka päästä alkuun: Sparraamme sinut hyvää alkuun kiinteistösijoittajan taipaleella.

-OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS-

Vuokrattavat tilat

Siirry katsomaan vuokrattavia tiloja tästä.

Uutiset

10.01.2024: Vuosi 2023 on jäänyt taakse ja katse on käännetty uuden vuoden tavoitteisiin. Kasvu jatkui tasaisena viime vuoden ja tietoinen kustannusrakenteen muutos laski suhteellista tulosta.

21.02.2024: Uudiskohteen suunnittelu on aloitettu. Erillistalo rakentuu idylliselle puutaloalueelle Helsingin Hermannissa.

22.02.2024: Teimme sopimuksen Master Yhtiöiden (https://masteryhtiot.fi/) kanssa toimitilojen vuokrauksesta osoitteessa Tikkurilantie 48, Vantaa.

10.05.2024: Vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 21% 117 000 euroon ja tulos laski ennakoidusti 98%. Myös omavaraisuus laski, 30%. Vakaa kasvu jatkuu vuonna 24.

Vuokrattavat tilat

Toimitila Hiekkaharju, Vantaa

 • Liiketila 1. krs. 110m2, vuokrattu
 • Työhuone 1.krs 18m2, vuokrattu
 • Työhuone 1. krs. 15m2, vuokrattu
 • Työhuone 1.krs. 16m2, vuokrattu
 • Työhuone 1.krs. 11m2, vuokrattu
 • Toimtila 2. krs. 200m2, vuokrattu
 • Toimistohuone 2. krs. 10m2, vuokrattu
 • Toimistohuone 2. krs. 10m2, vuokrattu 
 • Toimistohuone 2. krs. 10m2, vuokrattu
 • Toimistohuone 2. krs. 10m2, vuokrattu
 • Toimistohuone 2. krs. 15m2, vuokrattu
 • Toimistohuone 2. krs. 15m2, vuokrattu
 • Toimistohuone 2. krs. 15m2, vuokrattu

Asunnot

 • 1H+K, 30m2, Vantaan Hiekkaharju, vuokrattu
 • 2H+K+S, 60m2, Vantaan Hiekkaharju, vuokrattu
 • 3H+K+Parv, 78m2, Vantaan Martinlaakso, vuokrattu
 • 3H+K+erill. Wc+Parv, 80m2, Vantaan Myyrmäki, vuokrattu

Referenssit

Asiakas

Asunto Oy Helsingin Hermanni

Tehtävä

Rakennuttaminen, kiinteistökehitys

Kuvaus

100 vuotiaan suojellun pahoin kärsineen hirsitalon täydellinen saneeraus ja konvertointi viiden arvoasunnon asunto-osakeyhtiöksi

Asiakas

Norlandia Päiväkodit Oy

Tehtävä

Rakennuttaminen

Kuvaus

Päiväkotirakennuksen rakennuttaminen KVR-urakkamallilla tilaajan tontille Järvenpäässä.

Asiakas

Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 3

Tehtävä

Kiinteistökehitys, Asunto Oy:n perustaminen, Julkisivusaneeraus

Kuvaus

Puutaloyhtiön perustaminen ja siihen liittyvät järjestelyt ja selvitykset. Kaikkien asuinrakennusten julkisivusaneeraus.